Najnovšie verzie

Naši partneri

Vitajte na stránkach spoločnosti Remek

Hlavná inštalácia23.1.2019:  Aktualizácia SMOS, SMOSRO a SMOSPO !
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás aktualizáciu Hlavnej obrazovky SMOS, SMOSRO a SMOSPO, verziu 1.2019.
V prípade, že automatická aktualizácia Vám neprešla korektne (používate hlavnú obrazovku vo verzií 2.2018 a nižšej), inštalačný súbor sme umiestnili aj sem:

SMOS - hlavná inštalácia pre samosprávy SMOS - Hlavná inštalácia pre samosprávy
SMOSRO - hlavná inštalácia pre RO a školy SMOSRO - Hlavná inštalácia pre RO a školy
SMOSPO - hlavná inštalácia  pre PO SMOSPO - Hlavná inštalácia pre PO

Ukončite akúkoľvek prácu. Kliknite na odkaz, malo by Vás vyzvať k spusteniu inštalačného súboru. (Ak nie, súbor si uložte a následne spustite). Po spustení si skontrolujte cieľový adresár C:\SMOS\ , C:\SMOSRO\ alebo C:\SMOSPO\ a kliknite na ďalej a hotovo. Ak máte SMOS, SMOSRO alebo SMOSPO inštalovaný inde, pri inštalácií zadajte cestu k nemu. Spustite hlavnú obrazovku cez ikonu, ak máte verziu 1.2019, inštalácia prebehla úspešne.

Inštaláciu vykonajte na každom počítači, kde používate náš softvér.

Do funkcie automatickej zálohy dát sme pridali aj dáta z programu Mzdy za posledné spracované obdobie.

Hlavná inštalácia20.7.2018:  Aktualizácia SMOS, SMOSRO a SMOSPO !
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás aktualizáciu Hlavnej obrazovky SMOS, SMOSRO a SMOSPO, verziu 2.2018.
V prípade, že automatická aktualizácia Vám neprešla korektne (používate hlavnú obrazovku vo verzií 1.2018 a nižšej), inštalačný súbor sme umiestnili aj sem:

SMOS - hlavná inštalácia pre samosprávy SMOS - Hlavná inštalácia pre samosprávy
SMOSRO - hlavná inštalácia pre RO a školy SMOSRO - Hlavná inštalácia pre RO a školy
SMOSPO - hlavná inštalácia  pre PO SMOSPO - Hlavná inštalácia pre PO

Ukončite akúkoľvek prácu. Kliknite na odkaz, malo by Vás vyzvať k spusteniu inštalačného súboru. (Ak nie, súbor si uložte a následne spustite). Po spustení si skontrolujte cieľový adresár C:\SMOS\ , C:\SMOSRO\ alebo C:\SMOSPO\ a kliknite na ďalej a hotovo. Ak máte SMOS, SMOSRO alebo SMOSPO inštalovaný inde, pri inštalácií zadajte cestu k nemu. Spustite hlavnú obrazovku cez ikonu, ak máte verziu 2.2018, inštalácia prebehla úspešne.

Inštaláciu vykonajte na každom počítači, kde používate náš softvér.

Táto verzia má vylepšenú aktualizáciu programu Personalistika a mzdy. Program zistí, akú máte verziu programu Personalistika a mzdy a ponúkne Vám aktualizáciu na nasledujúcu verziu. Takto si môžete doinštalovať aj viac verzií za sebou, ak ste to nestihli v čase distribúcie. Stáva sa, že verzie programu Personalistika a mzdy idú rýchlo za sebou a takto nezmeškáte žiadnu z nich.

Hlavná inštalácia25.5.2018:  Aktualizácia SMOS, SMOSRO a SMOSPO !
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás aktualizáciu Hlavnej obrazovky SMOS, SMOSRO a SMOSPO, verziu 1.2018.
V prípade, že automatická aktualizácia Vám neprešla korektne (používate hlavnú obrazovku vo verzií 1.2017 a nižšej), inštalačný súbor sme umiestnili aj sem:

SMOS - hlavná inštalácia SMOS - Hlavná inštalácia
SMOSRO - hlavná inštalácia SMOSRO - Hlavná inštalácia
SMOSPO - hlavná inštalácia SMOSPO - Hlavná inštalácia

Ukončite akúkoľvek prácu. Kliknite na odkaz, malo by Vás vyzvať k spusteniu inštalačného súboru. (Ak nie, súbor si uložte a následne spustite). Po spustení si skontrolujte cieľový adresár C:\SMOS\ , C:\SMOSRO\ alebo C:\SMOSPO\ a kliknite na ďalej a hotovo. Ak máte SMOS, SMOSRO alebo SMOSPO inštalovaný inde, pri inštalácií zadajte cestu k nemu. Spustite hlavnú obrazovku cez ikonu, ak máte verziu 1.2018, inštalácia prebehla úspešne.

Inštaláciu vykonajte na každom počítači, kde používate náš softvér.

Táto verzia má implementované opatrenia v súlade s požiadavkami podľa nariadenia EP a Rady EÚ 679/2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré zaisťujú ochranu, integritu a dostupnosť osobných údajov. Pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky informačného systému SMOS, SMOSRO a SMOSPO sme pre Vás pripravili automatické zálohovanie dát. Zálohovanie dát sa vykonáva automaticky každých 30 dní na vzdialené dátové úložisko firmy Remek, ktoré je umiestnené na území EÚ. Zálohovanie Vám zabezpečí ochranu pred stratou alebo poruchou dát alebo odcudzením celého počítača. V prípade, že máte o zálohovanie záujem, spustite hlavnú obrazovku, kliknite na tlačidlo Nastavenie a záložku Zálohy. V okne zakliknite Súhlas a kliknite na Ulož. Keďže podľa zákona ide o sprostredkovanie spracovania osobných údajov, musíte mať s nami uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní spracovania osobných údajov. Túto zmluvu si môžete priamo cez program otvoriť pomocou tlačidla Vytlačiť zmluvu. Túto zmluvu vytlačte, vyplňte v hlavičke Vaše údaje, podpíšte a jednu kópiu zašlite na adresu spoločnosti Remek s.r.o., Nálepkova 2,949 01 Nitra. Rovnaká zmena je aj pri používaní vzdialenej správy počítača, kde musíte odsúhlasiť, že vyjadrujete súhlas pracovníkovi spoločnosti Remek s.r.o. vykonať servisný alebo iný zásah do softvéru, databáz alebo iných dátových súborov v zariadení zákazníka ( PC, notebook a pod.) v zmysle a len v rozsahu Vašich požiadaviek.

Dokumentácia Mzdy14.3.2013:  Dokumentácia Mzdy
Vážení zákazníci,
Stiahnite, vytlačte a prečítajte si aktualizovanú príručku pre prácu s programom Mzdy.

Dokumentácia mzdy  Dokumentácia programu Mzdy podľa zákona o verejnej službe

Dokumentácia mzdy  Dokumentácia programu Mzdy podľa Zákonníka práceNový program8.1.2013:  Nový program Registratúra
Vážení zákazníci,
prinášame Vám nový program Registratúra v skúšobnej verzií. Podsystém je určený na evidenciu a správu registratúrnych záznamov a spisov.

Viac informácií o programe  Registratúra

RegistratúraStiahnite si demoverziu Registratúry


Info: Program Vás vyzve k zadaniu mena a hesla, zadajte:
Meno: spravca
Heslo: spravca
IČO: 12345678

Budeme veľmi radi, ak nám napíšete Váš názor na rosival@remek.sk, ktoré tlačové zostavy by ste uvítali a aké vylepšenia navrhujete.

Archív inštalačných súborov 5.10.2012:  Archív inštalačných súborov programov
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás archív všetkých inštalačných súborov programov od roku 2010.
Prihláste sa do rozhrania pre Aktualizáciu programov. Do archívu sa dostanete kliknutím na ikonu Archív programov, ktorá je umiestená v riadku s názvom programu.
Archívny inštalačný súbor stiahnete kliknutím na jeho verziu. Súbory sú zotriedené zostupne, t.j. posledný vydaný archív je v zozname ako prvý.