Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Evidencia obyvateľstva

Evidencia obyvateľstva - Pri prihlásení občana nemám sprístupnenú položku orientačné číslo.

Všetko závisí od nastavenia programu. Kliknite na Servis->Inicializácia užívateľa programu. Ak máte v kolonke Spôsob určovania adresy písmeno "S" program určuje adresu len súpisným číslom . Ak máte v kolonke Spôsob určovania adresy písmeno "O" program určuje adresu orientačným a súpisným číslom. Ak máte v obci/meste ulice, zvoľte prosím písmeno "O" a sprístupní sa Vám aj kolonka orientačné číslo pri prihlásení.

Evidencia obyvateľstva - V demografických údajoch vidím viac prihlásených občanov ako ich bolo reálne.

Demografické údaje počítajú prihlásených podľa kolonky Dátum prihlásenia. Preto ak meníte občanovi trvalý pobyt vrámci obce, použite funkciu Zmena pobytu. Hoci sa mu zmení Dátum prihlásenia, program si ukladá aj pôvodný dátum prihlásenia a pri demografických údajoch berie do úvahy práve ten. Informáciu o tom, ako si občan menil pobyt vrámci obce získate cez Výstupy->Predchádzajúce pobyty

Evidencia obyvateľstva - Pri odhlásení občana z trvalého pobytu sa mi neodhlásili jeho deti.

Pred odhlásením občana si skontrolujte cez tlačidlo Prehľad detí, či sú jeho deti naviazané na tohto občana. Ak áno, pri odhlásení Vám program automaticky ponúkne aj odhlásenie detí. Ak nie, je možné deti odhlásiť samostatne (neuvedie sa však občan ako ich zákonný zástupca), alebo cez Vyhľadávanie v evidencii->Deti si cez Opravu údajov najprv zadajte zákonného zástupcu - občana. Potom pri odhlásení Vám program automaticky ponúkne aj odhlásenie detí.

Evidencia obyvateľstva - Akú adresu mám zadať občanovi, ktorého trvalý pobyt je obec/mesto?

Jeho adresou je len názov obce/mesta, preto ako súpisné číslo zadávajte nulu, orientačné číslo, ulicu, časť obce, číslo bytu nevyplňujte. Nezabudnite však pri tvorbe výstupov, zoznamov zadať do intervalu "od čísla" nulu a nie jednotku, inak sa Vám títo občania nezobrazia.