Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Majetok

Majetok - Ako zaznamenáme novú vetu majetku ?

Kliknite na ikonu Pridaj záznam.

Majetok - Ako opravíme vetu v súbore ?

V súbore majetok je dovolené opraviť iba niektoré položky vety. Vypočítané odpisy sa nedajú opraviť. Vtedy vetu majetku vymažeme zo súboru (ikona - Zmaž záznam) a vetu zaznamenáme nanovo.

Majetok - Ako postupujeme pri zázname majetku, ktorý sme nadobudli v uplynulých rokoch a ktorý sa stále odpisuje ?

Okrem iných položiek, vyplníme položku Dátum nadobudnutia a položku Nadob.cena majetku a do položky Zost. cena a Dátum presunu IM zadáme skutočnú zostatkovú cenu odpisovaného majetku k danému dátumu presunu.

Majetok - Ako je možné prekvalifikovať pôvodnú odpisovú skupinu majetku, ktorý sa odpisuje už dlhšiu dobu, na vyššiu odpisovú skupinu, ako bola pôvodná odpisová skupina ?

Ak užívateľ chce zmeniť počet rokov odpisovania daného majetku, je treba zaradiť do číselníka odpisových skupín novú odpisovú skupinu a naplniť položku účtovný odpis potrebným počtom rokov. Následne v menu Investičný majetok–>Zaradenie si vyberie príslušný majetok, zaškrtne políčko pri odpisovej skupine a navolí novú odpisovú skupinu. Účtovný odpis sa prepočíta na nové hodnoty od začiatku roka, berúc do úvahy už odpísané roky.