Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2023Win.8.12.2022
  1.2023Win.7.12.2022
2.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2023Win.2.1.2023
3.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2023Win.2.1.2023
4.  Ostatné miestne dane1.2023Win.2.1.2023
5.  Vodné a stočné1.2023Win.11.1.2023