Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2022Win.25.1.2022
  1.2022Win.31.12.2021
2.  Fakturácia1.2022Win.30.12.2021
3.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2022Win.27.12.2021
4.  Miestne poplatky za komunálny odpad1a.2022Win.10.1.2022
  1.2022Win.28.12.2021
5.  Ostatné miestne dane1.2022Win.27.12.2021
6.  Pokladňa1a.2022Win.18.1.2022
  1.2022Win.5.1.2022
7.  Účtovníctvo miestnych samospráv4.2021bWin.21.1.2022
8.  Vodné a stočné1.2022Win.28.12.2021