Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2022Win.25.1.2022
  1.2022Win.31.12.2021
  2.2022Win.13.9.2022
2.  Fakturácia1.2022Win.30.12.2021
  2.2022Win.11.5.2022
3.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1a.2022Win.8.4.2022
  1.2022Win.27.12.2021
4.  Miestne poplatky za komunálny odpad1a.2022Win.10.1.2022
  1.2022Win.28.12.2021
5.  Ostatné miestne dane1.2022Win.27.12.2021
6.  Personalistika a mzdy pre win202201Win.30.01.2022
  202201aWin.01.02.2022
  202201bWin.22.03.2022
  202203Win.31.03.2022
  202203aWin.06.04.2022
  202203bWin.16.06.2022
  202203cWin.15.07.2022
  202207Win.28.07.2022
7.  Pokladňa1a.2022Win.18.1.2022
  1.2022Win.5.1.2022
  2.2022Win.27.6.2022
8.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2022Win.10.3.2022
9.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2022Win.14.3.2022
10.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2022Win.14.3.2022
11.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2022Win.25.2.2022
  3a.2022Win.8.4.2022
  3b.2022Win.13.4.2022
  3c.2022Win.22.4.2022
  3d.2022Win.17.5.2022
  3.2022Win.6.4.2022
  4.2021bWin.21.1.2022
  4.2022Win.1.7.2022
12.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2022Win.25.2.2022
  3a.2022Win.8.4.2022
  3b.2022Win.13.4.2022
  3c.2022Win.22.4.2022
  3.2022Win.6.4.2022
  4.2022Win.1.7.2022
13.  Účtovníctvo RO-Školy2.2022Win.25.2.2022
  3a.2022Win.8.4.2022
  3b.2022Win.13.4.2022
  3c.2022Win.22.4.2022
  3.2022Win.6.4.2022
  4.2022Win.1.7.2022
14.  Vodné a stočné1.2022Win.28.12.2021