Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Fakturácia1a.2018Win.14.2.2018
  1b.2018Win.21.2.2018
  1.2018Win.6.2.2018
2.  Majetok1.2018Win.22.1.2018
3.  Personalistika a mzdy pre win201801Win.29.1.2018
  201801aWin.1.2.2018
  201801bWin.2.2.2018
  201801cWin.27.2.2018
  201801dWin.15.3.2018
  201804Win.27.4.2018
  201804aWin.10.5.2018
4.  Pokladňa1a.2018Win.31.1.2018
  1b.2018Win.21.2.2018
  1.2018Win.25.1.2018
5.  Registratúra1a.2018Win.22.1.2018
  1.2018Win.14.12.2017
6.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2018Win.10.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018awin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018
7.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2018Win.22.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018aWin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018
8.  Účtovníctvo RO-Školy2.2018Win.10.2.2018
  3.2018Win.6.4.2018
  3.2018aWin.13.4.2018
  3.2018bWin.20.4.2018
  3.2018cWin.26.4.2018