Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2020Win.25.2.2020
  2a.2020Win.11.8.2020
  2.2020Win.7.8.2020
2.  Fakturácia1a.2020Win.26.2.2020
  1.2020Win.9.1.2020
3.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2020Win.12.3.2020
  2.2020Win.30.11.2020
4.  Miestne poplatky za komunálny odpad1a.2020Win.17.3.2020
  1.2020Win.23.1.2020
  2.2020Win.1.4.2020
  3.2020Win.21.7.2020
5.  Ostatné miestne dane1.2020Win.17.6.2020
  2.2020Win.30.11.2020
6.  Personalistika a mzdy pre win202001Win.31.1.2020
  202001aWin.24.2.2020
  202003Win.30.3.2020
  202003aWin.6.4.2020
  202003bWin.7.4.2020
  202003cWin.23.4.2020
  202004Win.28.4.2020
  202004aWin.21.05.2020
  202005Win.01.06.2020
  202005aWin.05.06.2020
  202006Win.24.06.2020
  202006cWin.16.11.2020
  202011Win.30.11.2020
7.  Pokladňa1a.2020Win.10.1.2020
  1b.2020Win.26.2.2020
  1.2020Win.8.1.2020
8.  Skladové hospodárstvo1.2020Win.24.11.2020
9.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2020Win.6.4.2020
  2.2020Win.22.5.2020
  3.2020Win.1.12.2020
10.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2020Win.7.4.2020
  2.2020Win.27.5.2020
  3.2020Win.1.12.2020
11.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2020Win.7.4.2020
  2.2020Win.26.5.2020
  3.2020Win.1.12.2020
12.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2020Win.27.2.2020
  2.2020aWin.6.3.2020
  2.2020bWin.12.3.2020
  3.2020Win.22.4.2020
  3.2020aWin.24.4.2020
  3.2020bWin.13.5.2020
  4.2020Win.6.10.2020
  5.2020Win.19.11.2020
13.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2020Win.27.2.2020
  2.2020aWin.6.3.2020
  2.2020bWin.12.3.2020
  3.2020Win.22.4.2020
  3.2020aWin.24.4.2020
  4.2020Win.6.10.2020
  5.2020Win.19.11.2020
14.  Účtovníctvo RO-Školy2.2020Win.27.2.2020
  2.2020aWin.6.3.2020
  2.2020bWin.12.3.2020
  3.2020Win.22.4.2020
  3.2020aWin.24.4.2020
  4.2020Win.6.10.2020
  5.2020Win.19.11.2020