Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1a.2023Win.8.12.2022
  1.2023Win.7.12.2022
  2.2023Win.3.8.2023
2.  Fakturácia1.2023Win.10.3.2023
  2.2023Win.19.9.2023
3.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2023Win.2.1.2023
4.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2023Win.2.1.2023
5.  Ostatné miestne dane1.2023Win.2.1.2023
6.  Personalistika a mzdy pre winzm202301bWin.23.02.2023
  202301Win.30.01.2023
  202301aWin.03.02.2023
  202301cWin.06.03.2023
  202301caWin.09.03.2023
  202304Win.28.04.2023
  202306Win.29.06.2023
  202308Win.31.08.2023
7.  Pokladňa1.2023Win.20.2.2023
8.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2023Win.23.8.2023
  2.2023Win.30.8.2023
9.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2023Win.24.8.2023
10.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2023Win.24.8.2023
11.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2023Win.23.2.2023
  3.2023Win.16.3.2023
  3.2023aWin.4.4.2023
  3.2023bWin.13.4.2023
  3.2023cWin.12.5.2023
12.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2023Win.23.2.2023
  3.2023Win.16.3.2023
  3.2023aWin.4.4.2023
  3.2023bWin.13.4.2023
13.  Účtovníctvo RO-Školy2.2023Win.23.2.2023
  3.2023Win.16.3.2023
  3.2023aWin.4.4.2023
  3.2023bWin.13.4.2023
14.  Vodné a stočné1.2023Win.11.1.2023