Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Účtovníctvo RO-Školy verzia 2.2009 boli dopracované tieto zmeny:

Skôr ako nainštalujete verziu URO 2.2009 je nevyhnutné mať nainštalovanú verziu UMS 1.2009 ! ! !

Vo verzii 2.2009 boli dopracované a upravené štvrťročné výkazy (viď. FS 1/2009).

  • zmenený bol výkaz FIN 2-04
  • pribudol nový výkaz FIN 7-04.

    Pribudla moľnosť tlače Hlavnej knihy bez rozpočtovej klasifikácie    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému