Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 2.2009 boli dopracované tieto zmeny:

 • PSČ začínajúce nulou sa už zobrazujú a ukladajú správne.

 • Pribudla nová štátna príslušnosť "EU-Členský štát EÚ" do číselníka štátných príslušností v karte obyvateľa.

 • Pribudol číselník častí obce, cesta k nemu je cez Servis->Práca s číselníkom častí obce. Naplnil sa všetkými hodnotami, ktoré sa nachádzali v kolonke Časť obce v kartách obyvateľov. Preto je nutné tento číselník skontrolovať a nepravdivé časti obce z neho vymazať. Ešte predtým je ale nutná oprava u občanov, ktorý majú nepravdivú časť obce uloľenú v karte. Ich zoznam získate cez Výstupy->Občania na trvalom pobyte, v triediacich kritériách si zaškrtnete 'Časť obce' a vyberiete nepravdivú časť z číselníka.

 • Pripravili sme volebné oznámenia pre voľby do Európskeho parlamentu, nakoľko formáť oznámenia sa voči predchádzajúcemu opäť zmenil. Pri nastavení tlače oznámení je objekt 'Nastavte posunutia tlačiva'. Sú tam preddefinované dve hodnoty: Riadok 2,00 cm a Stĺpec 4,40 cm. Hodnota riadok znamená na akej vzdialenosti od hora sa vytlačí názov Vašej obce/mesta (prvá vypĺňaná kolonka). Hodnota stĺpec znamená na akej vzdialenosti sprava sa vytlačí miesto konania volieb. Tieto hodnoty môľete meniť nakoľko ani predtlačené tlačivá nie sú všetky rovnako vytlačené. Čiľe keď zmeníte hodnotu riadok na napr. 2,30 cm, vytlačené údaje sa Vám posunú o 3 milimetre smerom dolu oproti prednastavenej hodnote.

 • Odporúčanie: Najskôr si vytlačte len jedno oznámenie a skontrolujte rozloľenie tlače. (Pri nastavení tlače zvoľte od strany 1 po stranu 1) . Keď tlač nie je v poriadku, zmeňte hodnotu riadku, resp. stĺpca v objekte 'Nastavte posunutia tlačiva'. Netlačte všetky oznámenia naraz, zvolte rozumný interval, napr. od strany 1 po stranu 50, potom od strany 51 po stranu 100 a pod. Ak máte občanov, ktorý majú vedený trvalý pobyt na obec (súpisné číslo nula ) nemente kolonku 'čísla domov od'. Práve kvôli nim je tam prednastavená nula.

 • Usmernenie: Podmienky k tomu, aby sa občan dostal na zoznam voličov do EP (resp. aby sa mu tlačilo oznámenie) sú:
  1. V deň volieb dosiahol 18 rokov
  2. Nie je zbavený svojprávnosti
  3. Má štátnu prílušnosť buď 'SR-Slovenská' alebo 'CR-Česká' alebo 'PL-Poľská' alebo 'MD-Maďarská' alebo 'NE- Nemecká' alebo 'EU-Členský štát EÚ'

 • Pri tlači volebných oznámení, ale aj zoznamov pribudla moľnosť tlačiť aj 2. priezvisko, ktoré je uloľené v karte obyvateľa. Pribudla moľnosť nastavenia aj časti obce, ktoré spolu s ulicou umoľňujú lepšie tirediace kritérium pri tvorbe volebných okrskov. Ak nemáte časť obce, ponechajte prednastavenú hodnotu '*Všetky časti obce/mesta*'. V tom prípade sa toto triediace kritérium neberie do úvahy.

 • Pri volebných zoznamoch sa stĺpec 'Adresa', resp. 'číslo domu' nahradil názvom 'Trvalý pobyt' a tým pádom sa upravil aj formát stĺpca.  Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému