Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Personalistika a mzdy verzia 2.80 boli dopracované tieto zmeny:

 • upravená poloľka ” Rocne zuct.” v r. 33 na Mzdovej karte
 • úprava Hromadného príkazu,
  v prípade poľiadavky tlačiť príkazy podľa strediska, je potrebné nastaviť v časti
  Nastavenie progr.- Parametre programu – Tlacove zostavy r. 203 – Tlač príkazov
  podľa strediska , na ”ANO”.
 • upravená zostava ” Rekapitulácia …”
 • v časti Nastavenie progr.- Parametre programu– Mzda - riadok 4 - Zaokruhl.jednotl.
  zloľiek mzdy - vybrať tretiu moľnosť ” na dve des. m. nahor ”.
 • v časti Nastavenie progr - Mzdové poloľky opraviť v r.30 – Mzda nadčas v stĺpci ”Alg” číslo 38 na 48.
 • nastavenie poloľky ”Triednictvo” (iba v prípade, ak ju ešte nemáte nastavenú)
  v časti Nastavenie progr-Mzdové poloľky (KVASAR) opraviť riadok 37 nasledovne:
  Triednictvo 15 255 4 0 ++++ ++-- +--- -+ +- +--- ……..  Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému