Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Personalistika a mzdy verzia 2.83 boli dopracované tieto zmeny:

  • aktualizácia elektronického súboru do zdravotnej poisťovne v dôsledku ” Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie”. (postupovať viď. Príloha č.1)

  • úprava maximálnych vymeriavacích základov do SP s účinnosťou od 1.7.2009

  • úprava ľivotného minima s platnosťou od 1.7.2009

  • v nadväznosti na úpravu sumy ľivotného minima sa mesačná suma daňového bonusu s účinnosťou od 1.júla 2009 zvyšuje zo sumy 19,32 Eur na sumu 20,00 Eur.

  • úprava zaokruhľovania odvodu do ZP za zamestnávateľa na výplatnom lístku    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému