Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Účtovníctvo miestnych samospráv verzia 2.2010 boli dopracované tieto zmeny:

  • Doplnenie štvrťročných výkazov



    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému