Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Účtovníctvo miestnych samospráv verzia 4.2010 boli dopracované tieto zmeny:

Dobrý deň,
z porady metodikov obci,ktorá sa konala 7. aľ 9.6.2010, vyplynuli ďalšie kontroly pre Konsolidovanú súvahu a Konsolidovaný výkaz ziskov a strát.

V Konsolidovanel súvahe by mali byť nulové aj tieto riadky:
r.43 - účet 351
r.45 - účet 355
r.137 - účet 351
r.139 - účet 355


V Konsolidovanom výkaze ziskov a strát by mali byť nulové aj tieto riadky:
r.59 - účet 584
r.63 - účet 588
r.64 - účet 589
r.127 - účet 691
r.128 - účet 692
r.135 - účet 699


Kvôli týmto kontrolám nebudeme robiť ďalšiu distribúciu programu, aby sme nepomýlili tých, čo uľ konsolidované výkazy odovzdali na DÚ. Skontrolujte, či uvedené riadky máte nulové. Sú to riadky, ktoré by mali byť vzájomne eliminované (medzi obcou a jej RO,PO).

Upozornenie na chybové hlásenie:
-----------------------------------------------
Ak v Konsolidovanom výkaze ziskov a strát, máte na r.140 záporný výsledok hospodárenia a na r.141 máte nulu, tak v záverečných kontrolách program hlási chybu, hoci to chyba nie je. Program totiľ kontroluje: r.141 <= r.140 Len pre uvedený prípad (ak v r.141 je nula) je toto hlásenie nesprávne. Nevšímajte si ho. Na DÚ vám túto chybu hlásiť nebude.

Laciková, Remek s.r.o.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému