Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Bytové hospodárstvo verzia 1.2011 boli dopracované tieto zmeny:

  • V nastavení programu (servis/nastavenie programu) pribudla poloľka nastavenie splatnosti. Tu si nastavte hodnotu splatnosti nájomného pre moľné pripočítanie penálov za nájomné. Táto poloľka bude mať význam aj pri prechode do nového roku. Tento údaj predstavuje počet dní od 1 v danom mesiaci. Čiľe ak je splatnosť vľdy 25 ako údaj pouľijete číslo 25.
  • Vaše údaje program automaticky rozdelil do rokov. Aktuálny rok je vypísaný na hornej lište vedľa údaju o aktuálnej verzií. Ak ste uľ tento rok zadávali mesačné platby (s dátumom úhrady po 1.1.2011) ste nastavený v roku 2011. A mesačnom prehľade vidíte len tieto platby. Pre zmenu roka sa nastavte na servis/zmena roka, kde zadáte rok v ktorom chcete pracovať. Ak ste v tomto roku platby ešte nezadávali budete nastavený v roku 2010 pred zadávaním platieb za rok 2011 treba prejsť do roku 2011.
  • Bol pridaný predpis nájomného (nájomné, fond opráv, správa bytov). Tento predpis zadávate pri vkladaní kaľdého nájomníka. Ak ho chcete upraviť treba prejsť záznam aktualizácia bytov treba opraviť bytovú jednotku a pod ňou opraviť konkrétneho nájomníka.
  • Kvôli prehľadnosti programu bolo upravené menu. Vkladanie údajov a všetky poloľky s ním spojené sa odohrávajú v menu Nájomné byty. Pre výstupné zostavy pribudlo meno tlačové zostavy.
  • Pribudla nová zostava nezaplatené mesačne platby, v ktorej si navolíte mesiac spracovania a program vám vypíše všetky platby, ktoré za tento mesiac ešte neboli uhradené    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému