Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Evidencia obyvateľstva verzia 2.2012 boli dopracované tieto zmeny:

Nová tlačová zostava „Výstupy->Počet obyvateľov podľa domov“. V tejto zostave sa zobrazia všetky domy (adresy), kde býva aspoň jeden občan (dieťa) na trvalom (prechodnom) pobyte. Adresa je tvorená postupne z časti obce, ulice a orientačného alebo súpisného čísla domu (podľa nastavenia). Na kaľdú unikátnu adresu sa vypíše počet obyvateľov na trvalom pobyte (TP), počet detí na trvalom pobyte (DTP) a počet obyvateľov na prechodnom pobyte v danom čase (PP). Táto zostava sa dá tieľ exportovať do Excelu.

Kolonka Časť obce bola navýšená z 15 na 32 znakov pre všetky pobyty (trvalý, prechodný predchádzajúci, budúci).

Kolonka Obec bola navýšená z 20 na 32 znakov pre predchádzajúci a budúci trvalý pobyt.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému