Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2020Win.25.2.2020
  2a.2020Win.11.8.2020
  2.2020Win.7.8.2020
2.  Fakturácia1a.2020Win.26.2.2020
  1.2020Win.9.1.2020
3.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2020Win.12.3.2020
  2a.2020Win.11.12.2020
  2.2020Win.30.11.2020
4.  Miestne poplatky za komunálny odpad1a.2020Win.17.3.2020
  1.2020Win.23.1.2020
  2.2020Win.1.4.2020
  3.2020Win.21.7.2020
  4a.2020Win.11.12.2020
  4.2020Win.30.11.2020
5.  Ostatné miestne dane1.2020Win.17.6.2020
  2a.2020Win.10.12.2020
  2.2020Win.30.11.2020
6.  Personalistika a mzdy pre win202001Win.31.1.2020
  202001aWin.24.2.2020
  202003Win.30.3.2020
  202003aWin.6.4.2020
  202003bWin.7.4.2020
  202003cWin.23.4.2020
  202004Win.28.4.2020
  202004aWin.21.05.2020
  202005Win.01.06.2020
  202005aWin.05.06.2020
  202006Win.24.06.2020
  202006cWin.16.11.2020
  202011Win.30.11.2020
  202011aWin.04.01.2021
  202011bWin.08.01.2021
  202011cWin.19.01.2021
7.  Pokladňa1a.2020Win.10.1.2020
  1b.2020Win.26.2.2020
  1.2020Win.8.1.2020
8.  Skladové hospodárstvo1.2020Win.24.11.2020
9.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2020Win.6.4.2020
  2.2020Win.22.5.2020
  3.2020Win.1.12.2020
10.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2020Win.7.4.2020
  2.2020Win.27.5.2020
  3.2020Win.1.12.2020
11.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2020Win.7.4.2020
  2.2020Win.26.5.2020
  3.2020Win.1.12.2020
12.  Účtovníctvo miestnych samospráv2.2020Win.27.2.2020
  2.2020aWin.6.3.2020
  2.2020bWin.12.3.2020
  3.2020Win.22.4.2020
  3.2020aWin.24.4.2020
  3.2020bWin.13.5.2020
  4.2020Win.6.10.2020
  5.2020Win.19.11.2020
  5.2020aWin.11.1.2021
  6.2020pWin.14.1.2021
  6.2020paWin.15.1.2021
13.  Účtovníctvo príspevkových organizácií2.2020Win.27.2.2020
  2.2020aWin.6.3.2020
  2.2020bWin.12.3.2020
  3.2020Win.22.4.2020
  3.2020aWin.24.4.2020
  4.2020Win.6.10.2020
  5.2020Win.19.11.2020
  5.2020aWin.11.1.2021
  6.2020pWin.14.1.2021
  6.2020paWin.15.1.2021
14.  Účtovníctvo RO-Školy2.2020Win.27.2.2020
  2.2020aWin.6.3.2020
  2.2020bWin.12.3.2020
  3.2020Win.22.4.2020
  3.2020aWin.24.4.2020
  4.2020Win.6.10.2020
  5.2020Win.19.11.2020
  5.2020aWin.11.1.2021
  6.2020pWin.14.1.2021
  6.2020paWin.15.1.2021
15.  Vodné a stočné1a.2020Win.11.12.2020
  1.2020Win.23.9.2020