Najnovšie verzie

Naši partneri

Kataster

Program kataster nehnuteľností a digitálne mapy obsahuje množstvo funkcií, ktoré dokážu uspokojiť aj náročného užívateľa.

POZRITE SI VIDEO Z PROGRAMU KATASTER !!!
(Pre začiatok prehrávania kliknite na tlačidlo play vľavo dole)

Zoznam niektorých funkcií:
 • Prepojením grafickej a písomnej časti okamžite podáva informácie o vlastníctve parcely, polohy na mape aj v teréne pomocou GOOGLE MAP
 • Písomnú časť program dokáže porovnať z KATASTER PORTALOM a tým upozorní užívateľa o prípadnej zmene na liste vlastníctva. Tieto zmeny dokáže zapísať do databázy a tým udržuje údaje vždy čerstvé
 • Graficky farebne aj písomne dokáže vyznačiť parcely, na ktorých nastala zmena podľa položky výkazu zmien za sledované obdobie
 • Graficky aj písomne zobrazí a prepočíta podiely z listov vlastníctva pre vlastníka
 • Číta a zobrazuje súbory vo formáte SHP a VGI
 • Komunikuje zo zariadením GPS, pre ktoré dokáže vytvoriť mapy a tým vytýčiť body v teréne, spätne pomocou GIS zariadení s modulom GPS môžete namerané trasy prezerať, vyhodnocovať a identifikovať spolu s katastrálnymi mapami
 • Program pracuje vo vrstvách, ktoré medzi sebou identifikuje vypočíta podiely, ohodnotí prieniky a vytvorí k nim nájomné zmluvy alebo iné dokumentácie (vyhláška 249/2008 aktualizovanú na 333/2009)
 • Evidenciu zmlúv dokáže štatisticky vyhodnocovať aj percentuálne zobraziť zazmluvnenosť užívacích dielov pre podnik
 • Oceňovanie pri identifikácií pozemkov je podľa vášho výberu BPEJ, Druhom pozemku alebo iné...
 • Do máp je dovolené vkladať vlastné výkresy a zápisy, ktoré program dokáže identifikovať s katastrálnymi mapami
 • Farebne si môžete vyznačiť na mapách podiely vybraného vlastníka alebo viacerých naraz, označenie parciel ktoré spravuje pozemkový fond a iné - Meranie vzdialenosti, plôch a obvodov sú samozrejmosťou. Taktiež rôzne tlačové zostavy počnúc LV až po tlač máp a štatistik
 • Spolu so zariadením GPS, ktoré tiež máme v ponuke, sú vynikajúcim prostriedkom vyvarovania sa sankcií pri krížových kontrolách alebo leteckým prieskumom užívaných poľnohospodárskych pozemkoch

V ktorých odvetviach je možné program použiť:
 • Mestské a obecné úrady, stavebné úrady
 • Poľnohospodárske podniky aj samostatné hospodáriaci roľníci
 • Lesné a pozemkové spoločenstvá
 • Realitné kancelárie pre výkup pozemkov
 • Kontrolné inštitúcie
 • Ostatné odvetvia, ktoré potrebujú identifikovať pôdu a tieto podiely spracovať


Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Kataster Kataster Kataster
Kataster Kataster Kataster

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky