Najnovšie verzie

Naši partneri

Pokladňa

Program je určený na vedenie peňažnej pokladne, evidenciu príjmových a výdavkových dokladov, pre prácu s peňažným denníkom. Je možné evidovať až 9 pokladní a to buď v Eurách alebo inej nadefinovanej peňažnej mene s rozlíšením DPH. Aktuálny zostatok sa Vám zobrazuje priamo v hlavnom okne programu a preto máte vždy prehľad o stave peňazí. Program je priamo prepojený na účtovníctvo miestnych samospráv, účtovníctvo rozpočtových organizácií, evidenciu obyvateľstva, fakturáciu a daň z nehnuteľností. Pri prepojení na účtovníctvo je možné si vytvoriť vlastné účtovné prípady, ktoré sa často opakujú a potom pomocou tlačidla Vlastná automatika si ich dotiahnuť na účtovný doklad. Do kolonky prijaté od / vydané komu sa z Evidencie obyvateľstva dajú dotiahnuť osobné údaje občana na trvalom pobyte. Do fakturácie sa dá zapísať úhrada v hotovosti na základe pokladničného dokladu. Do daní z nehnuteľností je možné zapísať platbu realizovanú cez príjmový pokladničný doklad. Číselníky označenia dokladov, zoznam účelov platieb, zoznam osôb a adresár slúžia na zjednodušenie zadávania dokladu. Pri tvorbe pokladničného denníku máte na výber viacero kritérií a preto si s prehľadom zostavíte akúkoľvek výstupnú zostavu. Kontrola pokladničnej hotovosti slúži na porovnanie evidenčného a fyzického stavu v pokladni.

Spracovanie pozostáva z týchto častí:
  • Evidencia, tlač príjmových a výdavkových dokladov (aj rozúčtovanie)
  • Označenia dokladov
  • Zoznam účelov platieb
  • Zoznam osôb
  • Adresár
  • Mincovka
  • Vlastné automatické účtovanie
  • Pokladne
  • Výstupy
  • Pokladničný denník
  • Kontrola pokladničnej hotovosti


  • Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

    Pokladňa Pokladňa Pokladňa
    Pokladňa Pokladňa Pokladňa
    Pokladňa Pokladňa Pokladňa

    Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky