Najnovšie verzie

Naši partneri

Produkty

SMOS - Softvér pre mestá a obce Slovenska

SMOS je nosným produktom nášho vývojového oddelenia. Cieľom informačného systému je poskytovanie potrebných a včasných informácií pre výkon riadiacich, plánovacích a rozhodovacích funkcií mestských a obecných úradov v oblasti ekonomickej, informačnej, sociálnej, mzdovej, evidenčnej a správy majetku. Skladá sa zo 16 podsystémov, ktoré sú spolu prepojené, ale môžu pracovať aj autonómne. Informačný systém štandartne pracuje v počítačových sieťach. Dodaný softvér vám odborne nainštalujeme a počas celej doby prevádzky poskytujeme metodickú pomoc. V pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 majú naši zákazníci bezplatne k dispozícii hot-line. V prípade, že hľadáte odpoveď na svoju otázku, pozrite si prosím odpovede na často kladené otázky.

Požiadavky na počítač:

Súčasný počítačový štandard - Pentium s CD mechanikou. S rezervou postačuje na chod našich programov. Doporučujeme prostredie: MS Windows XP a vyšší. Pokiaľ používate WIN 98, programy sme testovali aj pre tento OS a budú fungovať. Lenže tento operačný systém už spoločnosť Microsoft nepredáva a nepodporuje preň nové zariadenia. Programy bežia aj v prostredí Windows 7 po správnom nakonfigurovaní operačného systému.
Doporučujeme pripojenie do INTERNETU.

Podsystémy SMOSu:

Účtovníctvo miestnych samosprávÚčtovníctvo miestnych samospráv

Evidencia obyvateľstvaEvidencia obyvateľstva

FakturáciaFakturácia

PokladňaPokladňa

Personalistika a mzdyPersonalistika a mzdy

Miestne dane – daň z nehnuteľnostíMiestne dane – daň z nehnuteľností

Miestne poplatky za komunálny odpadMiestne poplatky za komunálny odpad

Ostatné miestne daneOstatné miestne dane

Vodné a stočnéVodné a stočné

MajetokMajetok

Skladové hospodárstvoSkladové hospodárstvo

Bytové hospodárstvoBytové hospodárstvo

KatasterKataster

PoštaPošta

RegistratúraRegistratúra

Účtovníctvo RO pre školyÚčtovníctvo RO pre školy

Účtovníctvo príspevkových organizáciíÚčtovníctvo príspevkových organizácií


UpozornenieUpozornenie pre užívateľov
Počítač a jeho programové vybavenie je veľmi účinným pomocníkom pre zjednodušenie mechanických výpočtov a tvorbu dokladov. Zostáva však iba pomocníkom. Aby Vám programy slúžili k najväčšej spokojnosti, dodržujte tieto pravidlá:
Archivujte si údaje:
  • Využívajte funkcie programov "Archivácia údajov"
  • Archivujte údaje aspoň jedenkrát mesačne a vždy po väčších zmenách v datach
  • Používajte rôzne médiá (disketu, USBkľúč, CD,...)
Zabezpečte sa pred počítačovými vírusmi a útokmi z Internetu:
  • Nainštalujte si antivírový program na ochranu Vášho počítača
  • Zabezpečte si ochranu Vašej počítačovej siete
  • Používajte ochranu heslom
Preverujte funkčnosť programov:
  • Technické a ľudské chyby môžu byť príčinou nedostatkov pri spracovaní, preto preverujte hlavne aktualizované verzie programov
  • Dodržiavanie platnej legislatívy