Najnovšie verzie

Naši partneri

Skladové hospodárstvo

Program skladové hospodárstvo je určený pre sledovanie pohybov a stavov tovarov na sklade. Je možné evidovať až 9 rôznych skladov podľa typu ocenenia (FIFO – "prvý dnu – prvý von" , Vážený aritmetický priemer (VAP) alebo Naposledy stanovená cena ). K preddefinovaným typom pohybov (Nákup/Predaj, Prevod, Prebytok/Manko, Príjem/Výdaj z vlastnej výroby, Počiatočný stav, Škody ) je možné si doplňiť vlastné typy. Program ponúka tlač dokladov (Príjemka, Výdajka, Prevodka, Faktúra ...) a tlačové zostavy (Skladová regleta, Aktuálny stav, Sumárny výkaz príjmov, výdavkov, tovarov, ...), ktoré si možno uložiť do súboru a neskôr sa k nim vrátiť. Číselníky Tovar, Skupiny tovarov, Adresár, Bankové účty, Sklady, Typy pohybov a Merné jednotky slúžia na zjednodušenie práce pri zadávaní dokladu. Program je zabezpečený aickým zálohovaním databázy a ponúka export tabuliek do excelu alebo wordu (ak sú tieto programy nainštalované). Program pracuje len s menou €.

Spracovanie pozostáva z týchto častí:
  • Číselníky
  • Príjem
  • Výdaj
  • Servis
  • Manuál

Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Skladové hospodárstvo Skladové hospodárstvo Skladové hospodárstvo
Skladové hospodárstvo Skladové hospodárstvo Skladové hospodárstvo
Skladové hospodárstvo Skladové hospodárstvo Skladové hospodárstvo

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky


Dokumenty na stiahnutie:

Dokumentácia skladové hospodárstvo  Dokumentácia programu Skladové hospodárstvo