Najnovšie verzie

Naši partneri

Aktualizácia programov

Väčšina z Vás, našich zákazníkov, už používa nový spôsob aktualizácie našich programov prostredníctvom hlavnej SMOS obrazovky. Táto forma je moderná, bezpečná a pre Vás aj najpohodlnejšia. Verzie programov sa nainštalujú aicky a nemáte s nimi žiadne ďalšie povinnosti. Pri tomto spôsobe sme si aj my istí, že aktualizácia prebehla korektne. Môžeme Vás prostredníctvom neho informovať o novinkách, kontaktovať, pripomenúť aktualizáciu...
Vzhľadom na to, že sa u zákazníkov ešte vyskytujú počítače, ktoré nemajú pripojenie do Internetu, pripravili sme pre tieto PC aktualizáciu z iného počítača (ktorý pripojenie má).
Kliknite na "Aktualizácia programov"
Vložte meno a heslo. Vaše meno je Vaše IČO a heslo sme Vám zaslali v marci 2009 ako prílohu faktúry za využívanie našich služieb. Zobrazí sa Vám okno zo zoznamom programov, ktoré máte od nás zakúpené. Jednoduchým kliknutím na názov programu vyvoláte stiahnutie danej verzie. Súbor s príslušnou aktualizáciou si uložte na prenosné médium USB kľúč, CD-R, CD-RW..., preneste médium do príslušného PC a spustite v ňom aktualizačný súbor.
Pri tejto forme nás aktualizačný softvér síce informuje, že ste si súbory stiahli, nevieme však, či inštalácia prebehla korektne. Z tohoto dôvodu je aický spôsob aktualizácie lepší. Žiadame Vás vyplniť aktuálnu e-mail adresu, pre zasielanie informácií o nových verziách programov a aktualitách. Pokiaľ budete využívať tento spôsob aktualizácií je elektronický kontakt mimoriadne dôležitý. Predpokladáme, že každá obec, škola, organizácia pripojenie do Internetu má, preto po ukončení testovacej prevádzky hodláme upustiť od zasielania verzií na CD. Prípady bez internetu budeme riešiť individuálne.