Najnovšie verzie

Naši partneri

Remek, s.r.o.

Remek Spoločnosť REMEK, s.r.o. vznikla v marci 2000. Zaoberá sa komplexným riešením potrieb zákazníkov v oblasti informačných a komunikačných systémov. Poskytuje softvérové produkty a iné služby stovkám miest a obcí po celom Slovensku. Dodáva hardvér popredných svetových výrobcov. Realizuje komplexné počítačové siete od štrukturovaných kabeláži pre LAN, cez ich pripojenie do Internetu, až po zložité WAN siete pre vnútropodnikovú datovú i hlasovú komunikáciu. Ponúka ďalšie služby blízke informačným technológiám a modernému spracovaniu informácií.