Najnovšie verzie

Naši partneri

Technická podpora

Ukladanie tlačových zostáv do PDF

Prinášame Vám postup, ako ľubovoľnú tlačovú zostavu uložíte do elektronického PDF súboru. Uloženie do súboru prebieha za pomoci virtuálnej tlačiarne DoPDF v7, ktorú si treba nainštalovať. Inštalačný program aj samotná virtuálna tlačiareň sú zadarmo.


Pripravili sme pre Vás obrázkový manuál inštalácie (voľby inštalácie sú v červenom krúžku), spustite stiahnutý inštalačný súbor "tlac_pdf.exe" a riaďte sa manuálom:

Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Inštalácia virtuálnej tlačiarne Inštalácia virtuálnej tlačiarne Inštalácia virtuálnej tlačiarne
Inštalácia virtuálnej tlačiarne Inštalácia virtuálnej tlačiarne Inštalácia virtuálnej tlačiarne
Inštalácia virtuálnej tlačiarne Inštalácia virtuálnej tlačiarne Inštalácia virtuálnej tlačiarne
Inštalácia virtuálnej tlačiarne Inštalácia virtuálnej tlačiarne


Po úspešnej inštalácií sa Vám medzi ponúkanými tlačiarňami zobrazí aj tlačiareň s názvom "doPDF v7".
Odteraz, ak si v ľubovoľnom programe vytvoríte tlačovú zostavu a dáte ju vytlačiť na virtuálnu tlačiareň "doPDF v7", tlačová zostava sa Vám uloží do zvoleného elektronického PDF súboru. Obrázkový manuál zobrazuje ukladanie knihy prijatých faktúr z podsystému Fakturácia pod názvom "Kniha_PFA_01_2011.pdf" (voľby postupu sú v červenom krúžku)

Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Ukladanie do PDF súboru Ukladanie do PDF súboru Ukladanie do PDF súboru


Vzdialená správa počítača

Vzdialená správa počítača slúži na riešenie Vašich problémov pomocou pripojenia sa priamo na Vaše zariadenie ( PC, notebook a pod.). Niekedy je odtránenie problému po telefóne zbytočne zdĺhavé alebo technicky zložité a preto sme pripravili túto službu. Pomocou aplikácie na vzdialenú správu sa náš pracovník priamo pripojí na Vaše zariadenie a dokáže ho plnohodnotne ovládať za účelom odstránenia problému. Celú jeho prácu môžete sledovať a zároveň kontrolovať. Po telefonickej dohode s konkrétnym pracovníkom spoločnosti Remek s.r.o. postupujte podľa týchto pokynov:
1.  Stiahnite a spustite si program pre vzdialenú správu:

2.  Po spustení poskytnite pracovníkovi potrebné údaje: ID kód a heslo
    (Tieto údaje sú pre každé pripojenie rôzne)

Vzdialená správa

3.  Pracovník sa pripojí na Vaše zariadenie a Vy môžete sledovať jeho prácu na monitore. 4.  Po skončení práce a odpojení sa od Vašeho zariadenia sa Vám zobrazí okno, ktoré môžete zavrieť.

Vzdialená správaUpozornenie  Pred použitím vzialenej správy si pozorne prečítajte nasledovné:
Spustením aplikácie na vzdialenú správu a poskytnutím Vašeho ID kódu a hesla vyjadrujete súhlas pracovníkovi spoločnosti Remek s.r.o., so sídlom Nálepkova 2, 949 01 Nitra, IČO 36 535 605 (ďalej len "spoločnosť Remek") vykonať servisný, alebo iný zásah do zariadenia zákazníka ( PC, notebook a pod.) v zmysle jeho požiadaviek. Právo na vzdialenú správu majú len registrovaní zákazníci spoločnosti Remek (majú so spoločnosťou Remek platnú zmluvu). Vzdialená správa je poskytovaná len na softvérové produkty spoločnosti Remek. Pracovník spoločnosti Remek môže mať prístup k údajom nachádzajúcim sa v zariadení zákazníka. Zákazník je povinný uskutočniť také opatrenia, aby nedošlo k nežiadúcim únikom akýchkoľvek údajov, ktoré sa nachádzajú v zariadení zákazníka a nie sú potrebné pre príslušný servis alebo iný zásah. Spoločnosť Remek nezodpovedá za možný únik údajov spôsobený nedostatočnými opatreniami zákazníka.