Najnovšie verzie

Naši partneri

Vitajte na stránkach spoločnosti Remek

Hlavná inštalácia28.7.2021:  Aktualizácia SMOS, SMOSRO a SMOSPO !
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás aktualizáciu Hlavnej obrazovky SMOS, SMOSRO a SMOSPO, verziu 1.2021.
V prípade, že automatická aktualizácia Vám neprešla korektne (používate hlavnú obrazovku vo verzií 3.2020 a nižšej), inštalačný súbor sme umiestnili aj sem:

SMOS - hlavná inštalácia pre samosprávy SMOS - Hlavná inštalácia pre samosprávy
SMOSRO - hlavná inštalácia pre RO a školy SMOSRO - Hlavná inštalácia pre RO a školy
SMOSPO - hlavná inštalácia  pre PO SMOSPO - Hlavná inštalácia pre PO

Ukončite akúkoľvek prácu. Kliknite na odkaz, malo by Vás vyzvať k spusteniu inštalačného súboru. (Ak nie, súbor si uložte a následne spustite). Po spustení si skontrolujte cieľový adresár C:\SMOS\ , C:\SMOSRO\ alebo C:\SMOSPO\ a kliknite na ďalej a hotovo. Ak máte SMOS, SMOSRO alebo SMOSPO inštalovaný inde, pri inštalácií zadajte cestu k nemu. Spustite hlavnú obrazovku cez ikonu, ak máte verziu 1.2021, inštalácia prebehla úspešne.

Inštaláciu vykonajte na každom počítači, kde používate náš softvér.

V tejto verzií sme aktualizovali program pre vzdialenú správu počítača, kvôli vyššej úrovni bezpečnosti. Pri prvom spustení vzdialenej správy je nutné súhlasiť s licenčnými podmienkami vydavateľa programu (zakliknúť vľavo dole I have read ... a následne kliknúť na tlačidlo I Agree):
Vzdialenú správa počítača

Prenos programov na nový počítač24.3.2021:  Prenos programov na nový počítač (reinštalácia)

Pridali sme postup na prenos programov na nový počítač

Poskytovanie podpory21.12.2020:  Poskytovanie podpory

Vážení používatelia SW balíka SMOS,

Poskytovanie podpory je cez pracovné dni (okrem čerpaných dovoleniek) zabezpečené cez e-mail, aj na mobilných telefónnych číslach:

Mgr. Eva Ďurišová, 0948 459 206
SW - Dane, Mzdy, Poplatky, Vodné a stočné

Ing. Dagmar Laciková, 0948 479 109
SW - Účtovníctvo, Mzdy, Majetok

Mgr. Miroslav Rosival, 0948 931 227
SW - Evidencia obyvateľstva, Fakturácia, Pokladňa, Registratúra, Skladové hospodárstvo, Základný modul aktualizácií, technická podpora

K zmluvným vzťahom, rozšíreniu SW a ďaľším podnetom štandardne na a tel. číslach do spoločnosti, ktoré nájdete v časti Kontakty

Dovoľujeme si Vás požiadať uprednostniť dotazy komunikáciou e-mailom. Ak je nevyhnutný telefonický kontakt, využite na to pracovné dni v čase od 08:00 do 13:00
Prosím rešpektujte tento čas, lebo poskytnutie podpory mimo vymedzených hodín Vám bude v zmysle cenníka spoplatnené sumou 20€ + DPH za každú začatú hodinu.

Za porozumenie ďakujeme
firma Remek

Hlavná inštalácia1.12.2020:  Aktualizácia SMOS, SMOSRO a SMOSPO !
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás aktualizáciu Hlavnej obrazovky SMOS, SMOSRO a SMOSPO, verziu 3.2020.
V prípade, že automatická aktualizácia Vám neprešla korektne (používate hlavnú obrazovku vo verzií 2.2020 a nižšej), inštalačný súbor sme umiestnili aj sem:

SMOS - hlavná inštalácia pre samosprávy SMOS - Hlavná inštalácia pre samosprávy
SMOSRO - hlavná inštalácia pre RO a školy SMOSRO - Hlavná inštalácia pre RO a školy
SMOSPO - hlavná inštalácia  pre PO SMOSPO - Hlavná inštalácia pre PO

Ukončite akúkoľvek prácu. Kliknite na odkaz, malo by Vás vyzvať k spusteniu inštalačného súboru. (Ak nie, súbor si uložte a následne spustite). Po spustení si skontrolujte cieľový adresár C:\SMOS\ , C:\SMOSRO\ alebo C:\SMOSPO\ a kliknite na ďalej a hotovo. Ak máte SMOS, SMOSRO alebo SMOSPO inštalovaný inde, pri inštalácií zadajte cestu k nemu. Spustite hlavnú obrazovku cez ikonu, ak máte verziu 3.2020, inštalácia prebehla úspešne.

Inštaláciu vykonajte na každom počítači, kde používate náš softvér.

V tejto verzií pribudlo nastavenie pre zasielanie informačných emailov. Snahou je zasielať Vám adresné informačné emaily len pre programy, o ktoré máte záujem.
Spustite si SMOS a kliknite na Nastavenie a záložku emaily. Zadajte Vašu emailovú adresu a vyberte si programy, ohľadne ktorých chcete dostávať informačné emaily (o novej verzií programu, usmernenia, návody, postupy, atď. ) Odporúčame zakliknúť aj Všeobecné informácie. Nezabudnite kliknúť na Ulož.

Hlavná inštalácia27.5.2020:  Aktualizácia SMOS, SMOSRO a SMOSPO !
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás aktualizáciu Hlavnej obrazovky SMOS, SMOSRO a SMOSPO, verziu 2.2020.
V prípade, že automatická aktualizácia Vám neprešla korektne (používate hlavnú obrazovku vo verzií 1.2019 a nižšej), inštalačný súbor sme umiestnili aj sem:

SMOS - hlavná inštalácia pre samosprávy SMOS - Hlavná inštalácia pre samosprávy
SMOSRO - hlavná inštalácia pre RO a školy SMOSRO - Hlavná inštalácia pre RO a školy
SMOSPO - hlavná inštalácia  pre PO SMOSPO - Hlavná inštalácia pre PO

Ukončite akúkoľvek prácu. Kliknite na odkaz, malo by Vás vyzvať k spusteniu inštalačného súboru. (Ak nie, súbor si uložte a následne spustite). Po spustení si skontrolujte cieľový adresár C:\SMOS\ , C:\SMOSRO\ alebo C:\SMOSPO\ a kliknite na ďalej a hotovo. Ak máte SMOS, SMOSRO alebo SMOSPO inštalovaný inde, pri inštalácií zadajte cestu k nemu. Spustite hlavnú obrazovku cez ikonu, ak máte verziu 2.2020, inštalácia prebehla úspešne.

Inštaláciu vykonajte na každom počítači, kde používate náš softvér.

V tejto verzií pribudlo nastavenie pre zasielanie informačných emailov. Snahou je zasielať Vám adresné informačné emaily len pre programy, o ktoré máte záujem.
Spustite si SMOS a kliknite na Nastavenie a záložku emaily. Zadajte Vašu emailovú adresu a vyberte si programy, ohľadne ktorých chcete dostávať informačné emaily (o novej verzií programu, usmernenia, návody, postupy, atď. ) Odporúčame zakliknúť aj Všeobecné informácie. Nezabudnite kliknúť na Ulož.

Hlavná inštalácia7.4.2020:  Aktualizácia SMOS, SMOSRO a SMOSPO !
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás aktualizáciu Hlavnej obrazovky SMOS, SMOSRO a SMOSPO, verziu 1.2020.
V prípade, že automatická aktualizácia Vám neprešla korektne (používate hlavnú obrazovku vo verzií 1.2019 a nižšej), inštalačný súbor sme umiestnili aj sem:

SMOS - hlavná inštalácia pre samosprávy SMOS - Hlavná inštalácia pre samosprávy
SMOSRO - hlavná inštalácia pre RO a školy SMOSRO - Hlavná inštalácia pre RO a školy
SMOSPO - hlavná inštalácia  pre PO SMOSPO - Hlavná inštalácia pre PO

Ukončite akúkoľvek prácu. Kliknite na odkaz, malo by Vás vyzvať k spusteniu inštalačného súboru. (Ak nie, súbor si uložte a následne spustite). Po spustení si skontrolujte cieľový adresár C:\SMOS\ , C:\SMOSRO\ alebo C:\SMOSPO\ a kliknite na ďalej a hotovo. Ak máte SMOS, SMOSRO alebo SMOSPO inštalovaný inde, pri inštalácií zadajte cestu k nemu. Spustite hlavnú obrazovku cez ikonu, ak máte verziu 1.2020, inštalácia prebehla úspešne.

Inštaláciu vykonajte na každom počítači, kde používate náš softvér.

Od tejto verzie si viete spustiť viac programom naraz z jednej hlavnej obrazovky. Na operačnom systéme Windows 10 sa objavil problém pri spúšťaní programu s rozlíšením obrazovky 1920x1080 a mierkou DPI 125%. Ak máte tento problém, tak v nastavení SMOSu kliknite na záložku Win10 a zaškrtnite túto voľbu. SMOS sa bude spúšťať v inom grafickom režime.

Hlavná inštalácia23.1.2019:  Aktualizácia SMOS, SMOSRO a SMOSPO !
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás aktualizáciu Hlavnej obrazovky SMOS, SMOSRO a SMOSPO, verziu 1.2019.
V prípade, že automatická aktualizácia Vám neprešla korektne (používate hlavnú obrazovku vo verzií 2.2018 a nižšej), inštalačný súbor sme umiestnili aj sem:

SMOS - hlavná inštalácia pre samosprávy SMOS - Hlavná inštalácia pre samosprávy
SMOSRO - hlavná inštalácia pre RO a školy SMOSRO - Hlavná inštalácia pre RO a školy
SMOSPO - hlavná inštalácia  pre PO SMOSPO - Hlavná inštalácia pre PO

Ukončite akúkoľvek prácu. Kliknite na odkaz, malo by Vás vyzvať k spusteniu inštalačného súboru. (Ak nie, súbor si uložte a následne spustite). Po spustení si skontrolujte cieľový adresár C:\SMOS\ , C:\SMOSRO\ alebo C:\SMOSPO\ a kliknite na ďalej a hotovo. Ak máte SMOS, SMOSRO alebo SMOSPO inštalovaný inde, pri inštalácií zadajte cestu k nemu. Spustite hlavnú obrazovku cez ikonu, ak máte verziu 1.2019, inštalácia prebehla úspešne.

Inštaláciu vykonajte na každom počítači, kde používate náš softvér.

Do funkcie automatickej zálohy dát sme pridali aj dáta z programu Mzdy za posledné spracované obdobie.

Dokumentácia Mzdy14.3.2013:  Dokumentácia Mzdy
Vážení zákazníci,
Stiahnite, vytlačte a prečítajte si aktualizovanú príručku pre prácu s programom Mzdy.

Dokumentácia mzdy  Dokumentácia programu Mzdy podľa zákona o verejnej službe

Dokumentácia mzdy  Dokumentácia programu Mzdy podľa Zákonníka práceNový program8.1.2013:  Nový program Registratúra
Vážení zákazníci,
prinášame Vám nový program Registratúra v skúšobnej verzií. Podsystém je určený na evidenciu a správu registratúrnych záznamov a spisov.

Viac informácií o programe  Registratúra

RegistratúraStiahnite si demoverziu Registratúry


Info: Program Vás vyzve k zadaniu mena a hesla, zadajte:
Meno: spravca
Heslo: spravca
IČO: 12345678

Budeme veľmi radi, ak nám napíšete Váš názor na rosival@remek.sk, ktoré tlačové zostavy by ste uvítali a aké vylepšenia navrhujete.

Archív inštalačných súborov 5.10.2012:  Archív inštalačných súborov programov
Vážení zákazníci,
pripravili sme pre Vás archív všetkých inštalačných súborov programov od roku 2010.
Prihláste sa do rozhrania pre Aktualizáciu programov. Do archívu sa dostanete kliknutím na ikonu Archív programov, ktorá je umiestená v riadku s názvom programu.
Archívny inštalačný súbor stiahnete kliknutím na jeho verziu. Súbory sú zotriedené zostupne, t.j. posledný vydaný archív je v zozname ako prvý.