Najnovšie verzie

Naši partneri

Referencie

 • Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
 • Colné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava
 • Nitrasklo a.s., Levická 3, 949 01 Nitra
 • Fomica s.r.o., Spojovacia 7, 949 01 Nitra
 • ŠÚ SR krajská správa, Rázusova 9, 949 55 Nitra
 • Slovak Ventures, Kasalova 6, 949 01 Nitra
 • Obec Hokovce, Obecný úrad, 935 84 Hokovce 151
 • Obec Brehy, Obecný úrad, 968 01 Nová Baňa
 • Obec Čičarovce, Obecný úrad, 076 71 Čičarovce
 • Obec Dolné Orešany, Obecný úrad, 919 02 Dolné Orešany
 • Obec Hertník, Obecný úrad, 086 42 Hertník
 • Obec Beša, Obecný úrad, 935 36 Beša
 • Obec Jelenec, Obecný úrad, 951 73 Jelenec
 • a ďalšie stovky obecných a mestských úradov, ktoré požívajú naše programy

Ak sa chcete informovať, kto vo Vašom okolí využíva naše programové vybavenie, prosím kontaktujte nás.