Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Fakturácia

Fakturácia - Pri zaučtovaní novej faktúry sa mi otvori účtovný doklad, kde už sú zaznamenané pohyby.

Ak máte povolenú funkciu Servis->Nastavenia->Prepojenie->"Automaticky vložiť interné číslo faktúry ako číslo účtovného dokladu" tak sa môže stať, že účtovný doklad s rovnakým číslom ako má faktúra už existuje a preto sa otvori. Samozrejme číslo účtovného dokladu si môžete zmeniť.

Fakturácia - Po prvom štarte programu v novom roku nevidím žiadne faktúry.

Áno, je to správne. Fakturácia si pre každý rok vytvára novú databázu. Pre načítanie iného roku kliknite na Servis->Zmena roka a vyberte si iný rok. Rovnako je možné zadať dátum s iným rokom aj pri štarte programu.

Fakturácia - Kde si vyplním kolonku "Vystavil" na odoslanej faktúre?

Prejdite do časti Servis->Nastavenia->Užívateľ a vyplňte kolonku "Kontaktná osoba". Práve tento údaj sa doťahuje na vytlačenú odoslanú faktúru do kolonky "Vystavil"

Fakturácia - Chcem si nastaviť prepojenie fakturácie s účtovníctvom.

Ak je účtovníctvo nainštalované na rovnakom počítači ako fakturácia, stačí nastaviť cestu do adresára účtovníctva cez Servis->Nastavenia->Prepojenie->Cesta k účtovníctvu Ak je účtovníctvo nainštalované na inom počítači v sieti, použite nasledovný postup pre podsystém Účtovníctvo (UMS):
  • 1. Je treba zabezpečiť zdieľanie adresára UMS na počítači v sieti. Kliknite pravým tlačidlom na adresár a zvoľte Zdieľanie a zabezpečenie. Zaškrtnite Zdieľať tento priečinok na sieti a rovnako aj Povoliť používateľom siete meniť moje súbory.
  • 2. Na počítači, kde pracujeme s fakturáciou si namapujeme sieťový disk s adresárom UMS a označíme ho písmenom (z,y a podobne). Kliknite pravým tlačidlom na ikonu Tento Počítač alebo Miesta v sieti a zvoľte Pripojiť sieťovú jednotku... V položke priečinok si pomocou tlačidla Prehľadávať vyberte počítač s účtovníctvom a v ňom zdieľaný adresár UMS alebo napíšte \\počítač\UMS, kde text "počítač" nahraďte skutočným názvom počítača s účtovníctvom.
  • 3. V programe fakturácia kliknite na Servis->Nastavenia->Prepojenie a pri otázke "Chcete využívať prenos dát do účtovníctva?" označte "Áno". Pod touto otázkou sa vám sprístupní kolonka "Cesta k účtovníctvu" ,kde napíšete písmeno namapovaného disku (bod 2).

Pre účtovníctvo rozpočtových organizácií - školy miesto UMS použite URO. V prípade, že si na uvedený návod netrúfate, kontaktujte nášho oblastného zástupcu pre Váš región.