Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Ostatné miestne dane

Ostatné miestne dane - Aké miestne dane sa dajú sledovať v tomto programe ?

V programe Ostatné miestne dane môže užívateľ sledovať všetky miestne dane, ktoré môže samospráva podľa zákona č.582/2004 vyrubovať. Okrem týchto daní je možné v programe sledovať cintorínske poplatky a rôzne nepravidelné poplatky.

Ostatné miestne dane - Môžem si pred vlastnou tlačou výmerov, resp. výziev dané tlačivá upraviť ?

Áno, tlačivá program vytvorí podľa vzorov vydávaných Ministerstvom financií, užívateľ si môže tlačivá následne upraviť v časti Servis->Tlačové zostavy->Úprava tlačovej zostavy. Úprava je možná vo všetkých textoch, len údaje zobrazené medzi dvomi hviezdičkami sa nesmú prepisovať, sú to údaje, ktoré sa pri skutočnej tlači nahradzujú identifikačnými údajmi daňovníkov.

Ostatné miestne dane - Daňovníkovi som pri zázname jeho poplatku zaznamenala zlý kód poplatku. Zistila som to neskoro, daňovníkovi som už zaznamenala aj platbu. Je potrebné už zaznamenaného daňovníka úplne zrušiť a potom ho aj s jeho platbou opäť zaznamenať ?

Nie, rušenie daňovníka nie je potrebné, stačí použiť tlačítko "Oprav kód" a nesprávne zaznamenaný kód poplatku nahradiť správnym kódom. Všetky vety, ktoré súvisia s vetou daňovníka, sa automaticky opravia.