Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy - Začínam pracovať s programom a potrebujem nastaviť parametre potrebné k práci programu.

Odpovede na všetky otázky nájdete v podrobne popísanej dokumentácií Mzdy.

Personalistika a mzdy - Aký "Typ pracovného vzťahu" sa zadá pri zázname?

  • starosta - 8 starosta, primátor
  • kontrolór - 1 pracovník v pracovnom pomere v evidenčnom počte
  • poslanec, člen VK - 12 poslanec neuvoľnený, príkazna zmluva

Personalistika a mzdy - Aký "Typ zákona (ZP,VS,ŠS)" sa zadá starostovi, kontrolorovi, poslancovi, členovi volebnej komisie, pri dohode o vykonaní práce, pri dohode o pracovnej činnosti a pod.?

Zvolíme ZP. V danom prípade v časti Zamestnanie–>Výpočty neobsadíme položku Číslo pracovného režimu.

Personalistika a mzdy - V ktorej časti si môže pracovník nastaviť uplatnenie nezdanenej sumy ?

V záložke Osobné->Výpočty vyberieme do položky "Charakter PP pre daň " - 9 pracovníci uplatňujúci si nezdanené sumy(HPP) t.j.(9010 nezdaniteľný základ 335,47 €)

Personalistika a mzdy - Kde zadať skrátený úväzok ?

V časti Zamestnanie->Výpočty zadáme počet hodín do jednotlivých položiek.