Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Pokladňa

Pokladňa - Program mi vypísal, že nemôžem zadať doklad starší ako je dátum počiatočného stavu pokladne.

Prejdite do časti Pokladne->Nastavenie pokladní. Vyberte si pokladňu a kliknite na Oprav <F3>. Tu zmeňte dátum počiatočného stavu a kliknite na Ulož. Optimálne je nastaviť dátum na 1.1.201X, teda prvý deň v roku.

Pokladňa - Chcem si zmeniť počiatočný stav pokladne.

Prejdite do časti Pokladne->Nastavenie pokladní. Vyberte si pokladňu a kliknite na Oprav <F3>. Tu zmeňte počiatočný stav a kliknite na Ulož. Optimálne je aj nastaviť dátum počiatočného stavu na 1.1.201X, teda prvý deň v roku.

Pokladňa - Po prvom štarte programu v novom roku nevidím žiadne doklady.

Áno, je to správne. Pokladňa si pre každý rok vytvára novú databázu. Pre načítanie iného roku kliknite na Servis->Zmena dátumu a nastavte si dátum s iným rokom. Napr. pre vstup do databázy pre rok 2009 nastavte 31.12.2009. Rovnako je možné zadať dátum s iným rokom aj pri štarte programu.

Pokladňa - Chcem si nastaviť prepojenie pokladne s iným podsystémom.

Ak je iný podsystém nainštalovaný na rovnakom počítači ako pokladňa, stačí nastaviť cestu do adresára iného podystému cez Servis->Nastavenia->Prepojenie->Účtovníctvo Ak je iný podsystém nainštalovaný na inom počítači v sieti, použite nasledovný postup pre podsystém Účtovníctvo (UMS):
  • 1. Je treba zabezpečiť zdieľanie adresára UMS na počítači v sieti. Kliknite pravým tlačidlom na adresár a zvoľte Zdieľanie a zabezpečenie. Zaškrtnite Zdieľať tento priečinok na sieti a rovnako aj Povoliť používateľom siete meniť moje súbory.
  • 2. Na počítači, kde pracujeme s pokladňou si namapujeme sieťový disk s adresárom UMS a označíme ho písmenom (z,y a podobne). Kliknite pravým tlačidlom na ikonu Tento Počítač alebo Miesta v sieti a zvoľte Pripojiť sieťovú jednotku... V položke priečinok si pomocou tlačidla Prehľadávať vyberte počítač s účtovníctvom a v ňom zdieľaný adresár UMS alebo napíšte \\počítač\UMS, kde text "počítač" nahraďte skutočným názvom počítača s účtovníctvom.
  • 3. V programe pokladňa kliknite na Servis->Nastavenia->Prepojenie a vyberte Účtovníctvo a pri otázke "Chcete využívať prenos dát do účtovníctva?" označte "Áno". Pod touto otázkou sa vám sprístupní kolonka "Cesta" ,kde napíšete písmeno namapovaného disku (bod 2).

Tento návod je univerzálny pre všetky podsystémy. Pre účtovníctvo rozpočtových organizácií - školy miesto UMS použite URO, pre fakturáciu FAKT, FAKTRO alebo FAKTPO podľa typu organizácie, pre evidenciu obyvateľstva EO a pre dane z nehnuteľností DAN. V prípade, že si na uvedený návod netrúfate, kontaktujte nášho oblastného zástupcu pre Váš región.