Najnovšie verzie

Naši partneri

Často kladené otázky - Vodné a stočné

Vodné a stočné - V našej obci sledujeme len vodné, stočné naši odberatelia neplatia.

V programe je možné sledovať vo vete odberateľa vodné a stočné alebo len vodné alebo len stočné. Pri zázname odberateľa si do vety odberateľa zadáte, ktoré sadzby budete sledovať.
Program Vám umožňuje zaznamenať až 4 sadzby pre každého odberateľa : vodné, stočné, nájomné za vodomer a poplatok za dažďovú vodu. Odberateľovi zaznamenáte len tú sadzbu, ktorú ako správca sledujete, pri ostatných kódoch sadzieb nezadáte nič, tj. pri vysvietení cenníka sadzieb nevyberiete žiadnu sadzbu a to stlačením klávesy ESC.

Vodné a stočné - Akým spôsobom zaznamenám spotrebu vody u odberateľa ?

V časti Spracovanie->Spotreba vody podľa rodného čísla/súpisného čísla zadáte obdobie spracovania /1-4 štvrťrok alebo 1-2 polrok/. Nastavíte sa na požadovaného odberateľa a stlačíte klávesu Enter. Program Vám vysvieti údaje požadovaného odberateľa a Vy zaznamenáte počiatočný a konečný stav vodomeru. Počiatočný stav zadávate iba pri prvom vstupe do vety odberateľa, pri ďalších obdobiach sa počiatočný stav vždy preberá s konečného stavu vodomera predchádzajúceho obdobia. Na základe zadaných údajov sa vypočíta skutočná spotreba vody, vynásobí sa jednotkovou sadzbou a vyrubí sa predpis v €.