Najnovšie verzie

Naši partneri

Obecné peniaze

Služba Obecné peniaze Vám sprístupní detailný prehľad o finančnom hospodárení obce. Ak sa chcete narýchlo dozvedieť, koľko finančných prostriedkov už obec vynaložila na verejné osvetlenie, kultúru, či nakladanie s odpadmi, alebo ako sa plnia daňové príjmy z nehnuteľností voči prijatému rozpočtu stačí, keď si kliknete na www.obecnepeniaze.sk a máte všetky informácie k dispozícii.

V rámci služby je možné zautomatizovať aj zverejňovanie zmlúv, objednávok, či rôznych dokumentov tak, aby sa minimalizovala práca na strane zamestnancov obce.

Službu ocenia predovšetkým starostovia, poslanci, kontrolóri, ktorí jednoduchým spôsobom, prostredníctvom internetu a internetového prehliadača majú možnosť nahliadnuť do hospodárenia obce alebo sa dopátrať ku konkrétnej položke, ktorá spôsobuje vyššie či nižšie plnenie rozpočtu.

  • Služba nevyžaduje žiadne manuálne vstupy zo strany obecných zamestnancov pracuje úplne samostatne
  • Služba je prístupná prostredníctvom internetu a to len užívateľom s prístupovými právami, ktoré definuje samotná obec
  • Prostredníctvom služby môže obec vybrané údaje resp. reporty sprístupniť aj na internetovú stránku obce
  • Údaje sú aktualizované na dennej báze

Vyskúšajte si produkt cez testovací prístup na adrese www.obecnepeniaze.sk
Pozrite si video prezentáciu na adrese www.obecnepeniaze.sk

Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte nás.