Najnovšie verzie

Naši partneri

Pošta

Podsystém je určený na vedenie evidencie internej spisovej agendy, došlej a odoslanej pošty, odoslaných a došlých faktúr, objednávok. Jeho súčasťou je adresár firiem. Poskytuje tlačové zostavy + spisový obal ku každej pošte aj s úložnou značkou a dobou archivácie. Číselníky Adresár, Skratky a Značky slúžia na zjednodušenie práce pri zadávaní dokladu.

V evidencii pošty je možné sledovať:
 • Číslo pošty
 • Dátum príchodu/odchodu pošty
 • Názov odosielateľa/adresáta (je možný výber z adresára)
 • Obsah podania
 • Predchádzajúce číslo
 • Počet príloh
 • Kto poštu vybavuje (je možný výber z číselníka skratiek)
 • Vybavené/odoslané
 • Dátum uloženia
 • Značku pošty
 • Úložnú lehotu

Zoom  Pre zväčšenie kliknite na obrázok !

Pošta Pošta Pošta
Pošta Pošta Pošta

Často kladené otázky  Prečítajte si často kladené otázky