Najnovšie verzie

Naši partneri

Registratúra

Podsystém je určený na evidenciu a správu registratúrnych záznamov a spisov. Poskytuje tlačové zostavy + spisový obal ku každému záznamu. Číselníky Adresár, Typy záznamov, Spôsoby doručenia, Registratúrny plán, Pracovníci a Oddelenia slúžia na zjednodušenie práce pri zadávaní záznamu / spisu.

V evidencii záznamu je možné sledovať:
 • Interné číslo
 • Evidenčné číslo
 • Vec
 • Dátum
 • Predchádzajúce číslo
 • Prílohy
 • Adresa protistrany
 • Spis (do ktorého je záznam vložený)
 • Typ písomnosti (výber z číselníka)
 • Spôsob doručenia (výber z číselníka)
 • Vybavuje (výber z číselníka)
 • Termín vybavenia
 • Vybavenie
 • Externé číslo
 • Dátum vystavenia
 • Suma
 • Obsah a Poznámka


V evidencii spisu je možné sledovať:
 • Interné číslo
 • Evidenčné číslo
 • Predmet
 • Registratúrna značka (výber z číselníka)
 • Stav spisu (Otvorený alebo uzavretý)
 • Dátum otvorenia/uzavretia
 • Vybavuje (výber z číselníka),