Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Účtovníctvo príspevkových organizácií verzia 1.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • Program sa upravil na účtovanie do roku 2009.
  • Pribudla moľnosť účtovania jednotlivých programov programového rozpočtu.    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému