Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2009Win.17.2.2009
  2.2009Win.23.4.2009
  3.2009Win.2.10.2009
  3.2009aWin.9.10.2009
2.  Fakturácia1.2009Win.11.2.2009
  2.2009Win.18.3.2009
  3.2009Win.25.6.2009
3.  Kataster5.5.0.5Win.13.2.2009
4.  Majetok1.2009Win.9.3.2009
  2.2009Win.12.5.2009
  3.2009Win.3.11.2009
  4.2009Win.18.11.2009
5.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2009Win.23.4.2009
  2.2009Win.25.6.2009
  3.2009Win.3.12.2009
6.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2009Win.23.1.2009
  2.2009Win.29.4.2009
  3.2009Win.25.6.2009
  4.2009Win.4.12.2009
7.  Ostatné miestne dane1.2009Win.23.1.2009
  2.2009Win.30.4.2009
  3.2009Win.10.12.2009
8.  Personalistika a mzdy2.80Dos.6.3.2009
  2.81Dos.30.4.2009
  2.82Dos.4.6.2009
  2.83Dos.6.7.2009
  2.84Dos.11.9.2009
  2.85Dos.6.11.2009
  2.86Dos.17.12.2009
9.  Pokladňa1.2009Win.11.2.2009
  2.2009Win.18.3.2009
10.  Pošta1.2009Win.14.10.2009
11.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2009Win.4.2.2009
  2.2009Win.25.2.2009
  3.2009Win.24.3.2009
12.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2009Win.11.2.2009
  2.2009Win.11.3.2009
  2.2009aWin.17.3.2009
  3.2009Win.6.4.2009
  4.2009Win.15.6.2009
  5.2009Win.27.8.2009
  6.2009Win.21.12.2009
13.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2009Win.11.2.2009
  2.2009Win.13.3.2009
  2.2009aWin.17.3.2009
  3.2009Win.6.4.2009
  4.2009Win.15.6.2009
  5.2009Win.27.8.2009
  6.2009Win.22.12.2009
14.  Účtovníctvo RO-Školy1.2009Win.11.12.2009
  2.2009Win.12.3.2009
  2.2009aWin.17.3.2009
  3.2009Win.6.4.2009
  4.2009Win.15.6.2009
  5.2009Win.27.8.2009
  6.2009Win.21.12.2009
15.  Vodné a stočné2.2009Win.23.6.2009
  3.2009Win.21.10.2009