Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 2.2009 boli dopracované tieto zmeny:

 • V adresári dodávatežov/odberatežov bolo umožnené duplikova subjekty s rovnakým IČOm. Ak vkladáte nového dodávateža/odberateža a iný subjekt s rovnakým IČOm už máte zaznamenaný, program Vás na to upozorní. Reálne využitie je v tom, že ak má nejaký subjekt napr. dve adresy a vy im posielate vystavenú faktúru raz na jednu adresu a raz na druhú.

 • Názov v SERVIS=>NASTAVENIA PROGRAMU->UŽÍVATEš sa rozšíril o jeden riadok. Zmena sa prejaví v hlavičke vystavenej faktúry/objednávky.

 • Jednotková cena v Eurách je nastavená na 5 desatinných miest. Štandartne sa však udávajú 3 desatiny, preto pri tlači jednotkovej ceny v Eurách sa zbytočné nuly na konci nevytlačia.
  Príklad: 0,12345 sa vytlačí ako 0,12345
  0,12340 sa vytlačí ako 0,1234
  0,12300 sa vytlačí ako 0,123
  0,12000 sa vytlačí ako 0,120
  0,10000 sa vytlačí ako 0,100 atď.

 • Pribudol nový číselník ČÍSELNÍKY=>ČÍSELNÍK TEXTOV FAKTÚR, kde si môžete uloži často používané texty faktúr. Potom pri vkladaní nových faktúr, pomocou tlačidla 'Text faktúry' si v okne, kde vkladáte text, môžete tento text dotiahnu z číselníka. (pomocou tlačidla 'Číselník' ).  Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému