Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Majetok verzia 3.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • úprava odpisovania majetku    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému