Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Miestne poplatky za komunálny odpad verzia 1.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • prevod uľ vyrubeného poplatku na iného poplatníka

  • menný zoznam poplatníkov bol roľšírený o moľnosť tlačiť daný zoznam za celý súbor poplatníkov bez ohľadu na ich trvalý pobyt alebo tlačiť zoznam poplatníkov, ktorý nemajú trvalý pobyt v sledovanej obci    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému