Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Ostatné miestne dane verzia 1.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • úprava nájomnej zmluvy v časti Cintorínske poplatky

  • prevod uľ vyrubenej miestnej dane na iného daňovníka

  • menný zoznam daňovníkov bol rozšírený o možnosť tlačiť daný zoznam za celý súbor daňovníkov bez ohľadu na ich trvalý pobyt alebo tlačiť zoznam daňovnníkov, ktorý nemajú trvalý pobyt v sledovanej obci    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému