Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Personalistika a mzdy verzia 2.86 boli dopracované tieto zmeny:

  • aktualizovaná zostava ”Mzdový list”, konkretne v stĺpci ”Suma” poloľka v riadku Prisp.DDS-org.

  • upravená zostava ” Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň ... " v prípade korekcie daňového bónusu.

    Súčasťou tejto verzie programu je i dokumentácia k ročnému spracovaniu a k prechodu programu na rok 2010 ktorá je v súbore Dok-roc-sprac.rtf.    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému