Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Pokladňa verzia 1.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • Pri tlači pokladničného dokladu s hodnotou len v centoch (napr. 0,60 Eura) sa suma slovom vytlačila príliš vpravo. Táto chyba bola odstránená.
  • Pre uľívateľov, ktorí vyuľívajú prepojenie pokladne na podsystém účtovníctvo, sa program upravil na účtovanie do roku 2009. Je nutné však mať nainštalované účtovníctvo pre rok 2009 (UMS alebo URO).    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému