Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Smos verzia 1.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • Odstránenie problému pri pouľívaní demo programu Fakturácia

  • Odstránenie podsystému UMSeuro

  • Vylepšenie alternatívneho sťahovania verzií.    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému