Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Smos verzia 2.2009 boli dopracované tieto zmeny:

  • Odstránenie problému pri nezobrazovaní sa podsystémov v časti aktualizácia

  • Úprava spúšťania podsystému Kataster z verzie 4.6.4 na verziu 5.5.0.5    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému