Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Účtovníctvo príspevkových organizácií verzia 1.2010 boli dopracované tieto zmeny:

verzia: 1.2010 obsahuje dva kroky a sprievodný list LIST.RTF, v ktorom je popísaný postup inštalácie. Skôr, ako spustite samotnú inštaláciu, vytlačte sprievodný list LIST.RTF a dodrľte postupnosť inštalácie.

Pri stahovaní súboru so stránky dodrľte postup:

  • Po kliknutí na podsystém zvolíme uloľiť súbor. (zvolíme si pomocný adresár)
  • stiahnutý súbor je archývny súbor. Preto je nutné si tento súbor rozbaliť (v tom istom pomocnom adresáry).
  • po rozbalení nám vzniknú dva adresáre (1 krok, 2 krok) a súbor list.rtf
  • dodrľujte postup inštalácie napísaného v list.rtf    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému