Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Evidencia obyvateľstva1.2010Win.30.12.2009
  2.2010Win.16.4.2010
  3.2010Win.5.5.2010
  4.2010Win.11.8.2010
  5.2010Win.12.8.2010
  6.2010Win.23.9.2010
2.  Fakturácia1.2010Win.29.12.2009
  2.2010Win.2.8.2010
  3.2010Win.10.8.2010
3.  Majetok1.2010Win.23.1.2010
  2.2010Win.12.7.2010
  3.2010Win.11.11.2010
4.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2010Win.25.1.2010
  2.2010Win.22.4.2010
  3.2010Win.2.6.2010
  4.2010Win.9.12.2010
  4.2010aWin.11.1.2011
5.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2010Win.19.1.2010
  2.2010Win.19.4.2010
  3.2010Win.4.6.2010
  4.2010Win.15.12.2010
6.  Ostatné miestne dane1.2010Win.14.4.2010
  2.2010Win.4.8.2010
  3.2010Win.15.12.2010
7.  Personalistika a mzdy2.87Dos.11.1.2010
8.  Personalistika a mzdy pre win201001Win.2.2.2010
  201003Win.30.3.2010
  201007Win.20.7.2010
9.  Pokladňa1.2010Win.29.12.2009
  2.2010Win.23.4.2010
10.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2010Win.1.2.2010
11.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2010Win.4.2.2010
  2.2010Win.11.3.2010
  3.2010Win.30.3.2010
  4.2010Win.11.5.2010
  5.2010Win.28.6.2010
  6.2010Win.8.7.2010
  7.2010Win.13.12.2010
  7.2010aWin.21.1.2011
12.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2010Win.5.2.2010
  2.2010Win.11.3.2010
  3.2010Win.30.3.2010
  4.2010Win.24.6.2010
  5.2010Win.8.7.2010
  6.2010Win.13.12.2010
  6.2010aWin.21.1.2011
13.  Účtovníctvo RO-Školy1.2010Win.5.2.2010
  2.2010Win.11.3.2010
  3.2010Win.30.3.2010
  4.2010Win.24.6.2010
  5.2010Win.13.12.2010
  5.2010aWin.18.1.2011
  5.2010bWin.21.1.2011
14.  Vodné a stočné1.2010Win.2.2.2010
  2.2010Win.9.6.2010
  3.2010Win.8.7.2010