Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Účtovníctvo príspevkových organizácií verzia 3.2010 boli dopracované tieto zmeny:

  • Boli urobené zmeny v štvrťročných výkazoch a boli doplnené kontroly vo výkazoch a medzivýkazové kontroly.    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému