Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Miestne dane – daň z nehnuteľností verzia 4.2010 boli dopracované tieto zmeny:

Popis aktualizácie programu a popis ročného prechodu do r. 2011 si vytlačte v časti SERVIS, AKTUALIZÁCIA verzie 4.2010Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému