Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Miestne poplatky za komunálny odpad verzia 1.2010 boli dopracované tieto zmeny:

  • Úprava platobného výmeru pre rok 2010    Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému