Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Ostatné miestne dane verzia 3.2010 boli dopracované tieto zmeny:

Popis aktualizácie programu a popis ročného prechodu do r. 2011 si vytlačte v časti SERVIS, AKTUALIZÁCIA verzie 3.2010Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému