Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 5.2011 boli dopracované tieto zmeny:

• V časti SERVIS->NASTAVENIA PROGRAMU->UŽÍVATEš pribudla kolonka „Zaúčtoval“. Jej obsah sa prednastavil podľa kolonky „Vystavil“. Kolonka „Zaúčtoval“ sa vypíše na tých tlačových zostavách, ktoré obsahujú rozúčtovanie (faktúra, krycí a kontrolný list,...)

• V časti SERVIS->NASTAVENIA PROGRAMU->PREPOJENIE pribudla moľnosť nastaviť si kontrolu vyplnenia kódu programového rozpočtu pri zázname účtovného dokladu.

• Pri tvorbe hromadného príkazu na úhradu Vám program dovolí vybrať len tie faktúry, ktoré nie sú uhradené v celkovej výške. Ak uľ bola zrealizovaná čiastková úhrada, dotiahne Vám zostatkovú sumu faktúry k úhrade

• Pri prezeraní úhrad prijatých faktúr PRIJATÉ FAKTÚRY->ÚHRADA PRIJATÝCH FAKTÚR->PREZERANIE ÚHRAD pribudla tlačová zostava s názvom „Kontrolný list“. Je to paralela ku kryciemu listu, ale týka sa úhrady faktúry. Ak máte úhradu aj rozúčtovanú (321/221 alebo 314/221) zobrazí sa Vám aj účtovný záznam.Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému