Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Pre rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006,


Číslo Podsystém Verzia OS Dátum
1.  Bytové hospodárstvo1.2011Win.2.5.2011
2.  Evidencia obyvateľstva1.2011Win.18.4.2011
  2.2011Win.5.8.2011
3.  Fakturácia1.2011Win.14.12.2010
  2.2011Win.26.1.2011
  2.2011aWin.3.2.2011
  3.2011Win.25.3.2011
  3.2011aWin.31.3.2011
  4.2011Win.13.6.2011
  5a.2011Win.6.10.2011
  5.2011Win.5.10.2011
  6a.2011Win.2.1.2012
  6.2011Win.5.12.2011
4.  Majetok1.2011Win.19.12.2010
  2.2011Win24.5.2011
5.  Miestne dane – daň z nehnuteľností1.2011Win.14.1.2011
  2.2011Win.21.1.2011
  3.2011Win.21.2.2011
  4.2011Win.8.12.2011
6.  Miestne poplatky za komunálny odpad1.2011Win.14.1.2011
  2.2011Win.11.2.2011
  3.2011Win.12.4.2011
  4.2011Win.9.12.2011
7.  Ostatné miestne dane1.2011Win.19.4.2011
  2.2011Win.11.5.2011
  3.2011Win.12.12.2011
8.  Personalistika a mzdy pre win201012Win.4.1.2011
  201101Win.31.1.2011
  201101aWin.11.2.2011
  201101aWin.18.2.2011
  201101dWin.11.3.2011
  201103Win.21.3.2011
  201103aWin.23.3.2011
  201105Win.3.6.2011
  201107Win.26.7.2011
  201109Win.4.10.2011
  201110Win.2.11.2011
  201110cWin.11.1.2012
  201110dWin.18.1.2012
9.  Pokladňa1.2011Win.7.12.2010
  2.2011Win.27.1.2011
  3.2011Win.14.7.2011
  4.2011Win.31.10.2011
10.  Pošta1.2011Win.31.12.2010
11.  Skladové hospodárstvo1.2011Win.16.12.2010
12.  SMOS - Hlavná inštalácia1.2011Win.18.1.2011
  2.2011Win.21.1.2011
  3.2011Win.14.6.2011
13.  SMOSPO - Hlavná inštalácia1.2011Win.18.1.2011
  2.2011Win.21.1.2011
  3.2011Win.15.7.2011
14.  SMOSRO - Hlavná inštalácia1.2011Win.18.1.2011
  2.2011Win.21.1.2011
  3.2011Win.15.7.2011
15.  Účtovníctvo miestnych samospráv1.2011Win.26.1.2011
  2.2011Win.21.3.2011
  2.2011aWin.23.3.2011
  3.2011Win.4.4.2011
  4.2011Win.9.9.2011
  4.2011aWin.16.9.2011
  4.2011bWin.22.9.2011
  5.2011Win.27.12.2011
  5.2011aWin.5.1.2012
  6.2011pWin. 30.1.2012
16.  Účtovníctvo príspevkových organizácií1.2011Win.26.1.2011
  2.2011Win.21.3.2011
  2.2011aWin.23.3.2011
  3.2011Win.9.9.2011
  3.2011aWin.16.9.2011
  3.2011bWin.22.9.2011
  4.2011Win.27.12.2011
  4.2011aWin.5.1.2012
  5.2011pWin.30.1.2012
17.  Účtovníctvo RO-Školy1.2011Win.26.1.2011
  2.2011Win.21.3.2011
  2.2011aWin.23.3.2011
  3.2011Win.9.9.2011
  3.2011aWin.16.9.2011
  3.2011bWin.22.9.2011
  4.2011Win.27.12.2011
  4.2011aWin.5.1.2012
  5.2011pWin.30.1.2012
18.  Vodné a stočné1.2011Win.18.2.2011
  2.2011Win.19.4.2011