Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Fakturácia verzia 6.2011 boli dopracované tieto zmeny:

• Pripravili sme nový číselník obcí a PSČ, ktorý využívate pri adresách dodávatežov / odberatežov.

• Pribudol nový číselník na popis faktúry / objednávky: ČÍSELNÍKY->ČÍSELNÍK POPISOV FAKTÚR/OBJEDNÁVOK. Následne pri faktúre / objednávke si popis môžete vybra kliknutím na žlté tlačidlo pri kolonke popis faktúry / objednávky.

• Pripravili sme zmenu pri nastavení programu. Odteraz každý prihlásený užívatež má svoje vlastné nastavenie programu. Ak využívate len prihlasovanie pomocou účtu „spravca“, zmenu nepostrehnete. V hlavičke programu môžete vidie, pod akým účtom ste prihlásený. Ak nad programom pracuje viac užívatežov, je vhodné si cez SERVIS->ZMENA HESIEL A PRÁV vytvori viac užívatežov. Pri pridaní užívateža sa aicky prednastaví nastavenie podža správcu. Ak sa užívatež prihlási, môže si nastavenie zmeni cez SERVIS->NASTAVENIA PROGRAMU. Odporúčam meni hlavne kolonky „Vystavil“ a „Zaúčtoval“, kvôli ktorým sa táto zmena robila.

• Pri tlačovej zostave PREHšAD NEUHRADENÝCH FAKTÚR pribudlo kritérium „Neuhradené ku dňu“, čo znamená, že si môžete vytlači zoznam neuhradených faktúr k istému dátumu a nie len k súčasnému stavu záznamu.

• Pri tlači upomienky sme upravili formu aj obsah tlačiva, pribudli platobné údaje, aby bola identifikácia jednoznačná.

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému