Najnovšie verzie

Naši partneri

Distribúcie programov

Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému

V podsystéme Personalistika a mzdy pre win verzia 201110 boli dopracované tieto zmeny:

Popis úprav programu - verzia 2011/10

 

I.     Úpravy vyplývajúce zo zmien legislatívy.

1.     Podľa pokynov uvedených na http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=147 sme upravili oznámenia pre zdravotné poisťovne.

II. Všeobecné úpravy

1.     Do voľby Spracovanie – Ďalšie zostavy zo spracovania sme doplnili novú zostavu „Výplatná listina XLS kumulatívna.

 

 Návrat na výber podsystému  Návrat na výber podsystému